TOP

Nhằm đáp ứng nhiều hơn nhu cầu của quý Đối tác và Đại lý, chúng tôi hỗ trợ miễn phí 100% phần mềm quản lý phòng GYM khi mua kèm máy đọc vân tay, hoặc thẻ từ Chiyu - Taiwan, hoặc Nitgen - Korea để kiểm soát và quản lý cho phòng GYM.

SmartGYM là phiên bản được nâng cấp từ phần mềm chấm công SmartTas, phần mềm được phát triễn dành riêng cho việc quản lý phòng tập: GYM, Yoga, Fitness, Beauty Salon,... Một số ưu điểm vượt trội:

1. Quản lý phòng tập, lớp tập:

 PHONG TAP-min

2. Quản lý nhân viên và học viên:

QL HOC VIEN-min

3. Gia hạn và hủy gia hạn khách tập:

GIA HAN-min

4. Giám sát quá trình vào - ra khách tập:

GIAM SAT VAO RA-min

5. Lọc doanh số:

LOC DOANH SO-min

6. Báo cáo vào - ra:

BAO CAO VAO RA-min

7. Khả năng tích hợp với hệ thống khác:

Ngoài các ưu điểm trên đây, thì phần mềm SmartGYM còn có khả năng tích hợp với các hệ thống khác: Kiểm soát ra vào, chấm công, cửa tự động, báo cháy, camera an ninh, ...