TOP

Iris công nghệ nhận dạng sinh trắc học mới nhất hiện nay 

Iris là mống mắt, thuật toán nhận dạng iris sẽ đối chiếu mống mắt của một người so với dữ liệu hệ thống để xác định danh tính người đó. Iris của một người bình thường sẽ có bên trong 2 mắt của người đó. Iris có nhiều ưu điểm, mà các hệ thống sinh trắc học khác không đáp ứng được như:

  • Xác thực không chạm
  • Xác thực ngay cả đeo khẩu trang và chính xác tuyệt đối
  • xác thực cùng lúc cả 2 bên mống mắt

Mặc dù hiện nay công nghệ Deep Learning trong thuật toán nhận dạng khuôn mặt nhanh chóng và trí tuệ nhân tạo cũng có thể tạo ra 1 giải pháp chính xác. Nhưng đối với một số trường hợp công nghệ Deep Learning có thể không thể hoạt động:

  • Đeo khẩu trang toàn bộ khuôn mặt chỉ chừa đôi mắt (người theo Đạo hồi là một trường hợp)
  • Vừa đeo khẩu trang vừa đội nón bảo hiểm, đội mũ (người điều khiển xe 2 bánh tham gia giao thông)
  • Trùm đồ bảo hộ, Đeo kính, Khuôn mặt giống nhau (anh em song sinh) hoặc gần giống nhau

Tùy thuộc vào các Giải pháp nhận dạng sinh trắc học cho các ứng dụng cụ thể, từ đó mới có thể lựa chọn thiết bị làm sao cho phù hợp nhất.

Mọi thông tin vui lòng liên hệ PROTOCOL để được tư vấn và hỗ trợ!