TOP
Xây dựng hồ sơ "NHẬN DẠNG KHUÔN MẶT" Khách tham quan một Sự kiện - Hội thảo - Triễn lãm – Hội nghị - Đào tạo – Chuyến tham quan hoàn toàn trực tuyến
  • Phần mềm UBio Alpeta không chỉ là nền tảng Web cho hệ thống Access Control - Chấm công - Và tích hợp nhiều hệ thống khác như VMS, BMS, LPR, API mở,...
  • UBio Alpeta cho phép bạn Xây dựng hồ sơ "NHẬN DẠNG KHUÔN MẶT" Khách tham quan một Sự kiện - Hội thảo - Triễn lãm – Hội nghị - Đào tạo – Chuyến tham quan hoàn toàn trực tuyến
  • UBio Alpeta cung cấp công cụ Quản bá - Hồ sơ tham dự - Duyệt hồ sơ - Dữ liệu khuôn mặt được đăng ký trực tuyến
  • Mẫu Khuôn mặt của khách tham quan cũng được đăng ký online, và khi đến nơi chỉ cần xác thực trên Máy nhận dạng khuôn mặt mà không cần phải đăng ký lại
  • UBio Alpeta từ đó Lưu trữ được một lượng khách hàng khổng lồ, và dễ dàng quản lý cho các Sự kiện tiếp theo
  • Hãy liên hệ Protocol để được tư vấn giải pháp cho các Sự kiện triễn lãm sắp tới.
  • UBio Alpeta visitor form 3 min