TOP

Quản lý một sự kiện triễn lãm bằng khuôn mặt với Ubio Alpeta

UBio Alpeta không chỉ là một phần mềm Nhận dạng khuôn mặt đơn thuần. UBio Alpeta cho phép Tạo form quảng bá Sự kiện, duyệt hồ sơ khách tham quan, cho phép khách Nhận dạng khuôn mặt trước khi vào khu vực Sự kiện, Triễn lãm, Trưng bày, Hội nghị. Đặc biệt quá trình quản bá, duyệt hồ sơ, đăng ký khuôn mặt diễn ra online mà không cần đến tận quầy lễ tân để đăng ký khuôn mặt.

UBio Alpeta visitor form 1 min

UBio Alpeta visitor form 12 min

Phần mềm nền tảng Web UBio Alpeta cho phép việc xây dựng một Giải pháp xác thực Khuôn mặt cho hệ thống quản lý An ninh vòng ngoài rất quan trọng trong các hệ thống cần Không chạm, không dừng, giữ khoảng cách trong tình hình Dịch bệnh lây lan do tiếp xúc gây ra.