TOP

1. Các giải pháp của Camera IP Megapixel Surveon:
- City: https://www.dropbox.com/s/dlj0zc1f9lo7z53/City-Surveillance_solution_en.pdf?dl=0
- Banking: https://www.dropbox.com/s/rfa5t340x38em2w/Banking_Vietnam.pdf?dl=0
- Hospital: https://www.dropbox.com/s/65ty6btudf11dtn/Case-study_Hospital_1110_en.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/em7povuyo3jy1ac/Hospital_solution_en.pdf?dl=0
- Education: https://www.dropbox.com/s/tlijfg2alr8fqqq/Education_solution_en.pdf?dl=0
- Industrial: https://www.dropbox.com/s/sh61p7knto9mc3o/Industrial_EMD_1301_en.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/dr44t1ode2ut2hz/Industrial_OMNILIFE_1205_en.pdf?dl=0
- Public Utility: https://www.dropbox.com/s/rxbr9xjwsf8ago9/Public-utility_KL_1212_en.pdf?dl=0
- Retail: https://www.dropbox.com/s/tpg4uran0cgtdid/Retail_Coseimpa_1407_en.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/xfng8vj53xzzffl/Retail_solution_en.pdf?dl=0

- Boder & Port: https://www.dropbox.com/s/y7274xysxich6m0/border_Gurbulak_1305_en.pdf?dl=0
- Logistics: https://www.dropbox.com/s/xcuzuz2m3whb14t/logistics_ILS.pdf?dl=0
2. Phân tích dữ liệu thông minh:
- Phân tích dữ liệu với Video Intelliegent _ VI_Surveon: https://www.dropbox.com/s/tfh8odrs54kjpah/Video%20Intelligent%20Solution_VI_en.pdf?dl=0
- Video Intelligent: Phát hiện chuyển động (General motion detection, Camera motion detection), Mất vật thể (Missing object detection), Nhận dạng (Foreign object detection), Hướng dẫn (Intrusion detection), Phát hiện tháo dỡ, che đậy (Tampering detection), Forbidden area detection, Vạch chắn bảo vệ ảo (Virtual fence), Nhận dạng hướng đi (Go in/out detection), Tailgating detection, Đếm vật thể (Object counting)
3. Giải pháp lưu trữ và mở rộng hệ thống:
- Các dòng đầu ghi dạng Công nghiệp: SMR, NVR: http://www.surveon.com/product/nvr.asp, các dòng thiết bị lưu trữ Video Storage mở rộng.
- Thuận lợi trong phát triễn mạng lưới rộng lớn với nhiều giai đoạn.
- Đầu ghi 6 – 128 Chanels, Full HD. 448 TB. Enterprise RAID Data Protection. iSCSI / SAS Storage. Real-time Video Analytics. Centralized Management.
- Hỗ trợ SCC Wall Matrix đến hàng nghìn Camera IP Surveon.
- Hỗ trợ 3rd Party IP Cam: ACTi, Arecont Vision, Asoni, AVTECH, AXIS, Bosch, Brickcom, Dahua, D-Link, Dynacolor, EDIMAX, EverFocus, Hikvision, IQinvision, Lilin, Messoa, Mobotix, Panasonic, Samsung, Shany, SIMON, SONY, Sunell, Vivotek
- Camera độ phân giải đến 5 Megapixels: Fisheye, PTZ, Dome, Bullet, Box.

Surveon - Taiwan