TOP

Đối với các tòa nhà, các khu vực đỗ xe công cộng, khu dân cư thì để quản lý bãi đỗ xe rất quan trọng. Thay vì bấm thẻ và chụp hình biển số thì Giải pháp kiểm soát ra vào cho bãi đổ xe một cách tự động làm giảm chi phí quản lý và sử dụng một cách linh hoạt được rất nhiều nhà đầu tư đã và đang hướng tới.

Bãi đỗ xe tự động là sử dụng các thiết bị điện tử để điều khiển cho phép xe cộ ra vào khu dân cư, khu đổ xe công cộng, trạm thu phí, giữ xe vé tháng,...

parking-with-UHF-Reader

Các thiết bị bao gồm:

- Phần mềm quản lý trung tâm trên Máy tính Somac 2.2

- Đầu đọc thẻ từ: có nhiệm vụ kết nối đến phần mềm quản lý trung tâm trên máy tính để ghi, xóa, lưu trữ dữ liệu ra vào, đăng ký hạn, hết hạn sử dụng.

- Đầu đọc thẻ tầm xa - Long Range Reader: thiết bị này sẽ đọc thẻ Label (thẻ dán trên kính xe).

- Barrier: là loại cổng thông minh tự động đóng mở khi có tín hiệu từ đầu đọc thẻ.

- Loop Detector: thiết bị dò vòng từ nhằm phát hiện và đóng cổng khi xe ra khỏi khu vực cổng.

- Camera IP: để lưu lại hình ảnh khi xác thực.

Nguyên lý hoạt động:

- Mỗi xe - Car sẽ được phát hành một thẻ đã được đăng ký, thẻ tháng, thẻ khách,...

- Khi xe này chạy gần đến khu vực cổng thì Đầu đọc thẻ tầm xa sẽ nhận dạng xem thẻ này có hợp lệ không. Nếu hợp lệ sẽ mở cổng, còn không hợp lệ sẽ không mở cổng - lúc này phải có sự can thiệp của bảo vệ quản lý.

- Khi xe đã chạy qua cổng thì Barrier sẽ đóng lại và chờ đến lượt kết tiếp.

Cách thức quản lý:

- Quản lý bãi đổ xe vé tháng.

- Quản lý xe vào ra khu vực công cộng.

- Quản lý xe ra vào cơ quan, trụ sở.

- Quản lý hết hạn / gia hạn, quản lý quyền ra vào, quản lý khu vực ra vào (đối với các khu vực có nhiều cổng)

- Quản lý thông tin khách hàng, quản lý dữ liệu ra vào, quản lý thời gian và thời điểm cho phép.