TOP
sub 3 bg

Face ID Nhận dạng khuôn mặt

VF9000 Face Walkthrough là máy nhận dạng khuôn mặt không dừng cao cấp và nhanh chóng nhất hiện nay
M2000 Face ID Reader with Fingerprint : Nhận dạng khuôn mặt 3D và Vân tay kết hợp
F710X Face ID Reader. Công nghệ nhận dạng khuôn mặt 3D mới nhất
FA600 Face ID Reader. Công nghệ nhận dạng khuôn mặt 3D mới nhất
M500 Face ID Reader with Fingerprint : Nhận dạng khuôn mặt 3D và Vân tay kết hợp
FT200 Face ID Reader. Công nghệ nhận dạng khuôn mặt 3D mới nhất và có thể để bàn
F910 Face ID Reader. Công nghệ nhận dạng khuôn mặt 3D mới nhất
FA100 Face ID Reader. Công nghệ nhận dạng khuôn mặt 3D mới nhất
Copyright MAXXmarketing Webdesigner GmbH