TOP

NITGEN KOREA

MÁY CHẤM CÔNG, KIỂM SOÁT CỬA HÀN QUỐC NITGEN

SW101M1-RC (EM): Máy đọc Thẻ EM và Password Nitgen Korea
SW101M1-R (EM): Máy đọc Vân Tay + Thẻ EM + Password. SW101M1-S: Máy đọc Vân Tay + Password
NAC-2500NRC (EM): Máy chấm công và kiểm soát cửa từ đọc Thẻ EM, Password, bàn phím nổi
NAC-2500 Plus: Máy đọc Vân Tay, Password. NAC-2500R Plus (EM): Máy đọc Vân Tay, Thẻ EM, Password.
SW101 Plus: Máy đọc Vân Tay + Password. SW101-R Plus (EM): Máy đọc Vân Tay + Thẻ EM + Password
NAC-5000S: Máy đọc Vân Tay + Password. NAC-5000R: Máy đọc Vân Tay + Thẻ EM + Password
NAC-5000C: Máy đọc Vân Tay + Password + Chụp Hình Khuôn Mặt. NAC-5000C (EM): Máy đọc Vân Tay + Thẻ EM + Password + Chụp Hình Khuôn Mặt
NAC-5000F: Máy đọc Vân Tay + Password + Nhận Dạng Khuôn Mặt. NAC-5000F (EM): Máy đọc Vân Tay + Thẻ EM + Password + Nhận Dạng Khuôn Mặt
SW250-R (eNBioAccess-T3) : Máy đọc Vân Tay
SW300 (EM) (eNBioAccess-T5): Máy đọc Vân Tay + Thẻ EM + Password + Chụp Hình Khuôn Mặt
eNBioAccess-T1(EM): Máy đọc Vân Tay + Thẻ EM. Hỗ trợ kết nối Smartphone khi dùng Bluetooth.
eNBioAccess-T9: Máy đọc Vân Tay + Thẻ EM + Password + Nhận Dạng Khuôn Mặt. Hệ điều hành Androi, màn hình cảm ứng.
Copyright MAXXmarketing Webdesigner GmbH