TOP

Bình thường ta dùng đầu đọc vân tay thẻ Chiyu đặt trực tiếp tại cửa hay khu vực cần quản lý và kết nối tất cả đầu đọc vân tay thẻ về phần mềm quản lý Somac Chiyu. Trường hợp yêu cầu về an ninh khắc khe hơn và quản lý tập trung tại trung tâm quản lý cửa "chiyu" điều khiển đóng mở cửa. Công ty Protocol giới thiệu giải pháp quản lý cửa tập trung dùng vân tay hoặc thẻ Semac D4, D2 và BF-631, Biosense.

- Phương thức hoạt động: nhân viên thao tác quét vân tay, thẻ từ thiết bị đọc vân tay thẻ chiyu được đặt tại từng cửa (vị trí quản lý) thông tin xác thực được truyền về bộ quản lý trung tâm Semac D4 hay Semac D2 xác thực nếu thành công trung tâm điều khiển mở cửa và ngược lại.

- Thiết bị: trung tâm quản lý 2 cửa Semac D2, trung tâm quản lý 4 cửa Semac D4, đầu đọc vân tay Biosense, BF-631, WR-E2...

- Trung tâm Semac D4, Semac D2 hỗ trợ webpage điều khiển quản lý hoặc cài đặt phần mềm quản lý cửa chuyên dụng Somac.

- Phần mềm Somac Chiyu hỗ trợ kết nối điều khiển trực tiếp thiết bị, lưu dữ liệu quét thẻ, xuất ra file excel...

Quý khách hàng có thể tham khảo qua hoặc gọi đến Hotline: 0943939795, 094 3939795

- Sơ đồ kết nối trung tâm quản lý 4 cửa dùng vân tay, thẻ ra vào cửa.

Trung-tam-kiem-soat-4-semac-d4-cua-van-tay-the-chiyu-taiwan